Prometazin – ett antihistamin med flera användningsområden.

Prometazin är ett starkt antihistamin och den verksamma substansen i mediciner bland annat för att lindra ångest, sömnsvårigheter, psykoser och schizofreni. Ämnet prometazin hittar du också som verksam substans i bland annat läkemedel mot åksjuka, graviditetsillamående, allergiska reaktioner och klåda. Det kan också gers för att lindra stor oro inför t.ex. operationer.

Läs om personliga erfarenheter av prometazin/Lergigan, klicka här.

Substanen prometazin utvecklades under 1950-talet och användes inledningsvis bara vid psykiska sjukdomar. Efter hand upptäcktes dock att prometazin också var verksamt mot och fungerade bra för att lindra allergiska effekter.

Prometazin används främst i läkemedel med ångestlindrande och lugnande effekt och i sömnmedel, eftersom antihistaminet påverkar och hämmar histaminupptagningen i hjärnan, vilket bidrar till att lindra besvären. Parallellt med sina lugnande egenskaper kan dock substansen orsaka nedsatt uppmärksamhet, viktuppgång och fettrubbningar (dyslipidemi).

Prometazin är inte beroendeframkallande

När prometazin ordineras som lugnande eller ångestdämpande medel har det en fördel mot liknande medel som baseras på bensodiazepiner eller besodiazepinliknande medel – prometazin är inte vanebildande som många av läkemedlen med bensodiazepin.

Det i enda Sverige förekommande lugnande läkemedlet med prometazin för närvarande är Lergigan. Om du äter Lergigan, eller någon annan substans med prometazin, kan du uppleva att du blir torr i munnen. Bär du kontaktlinser kan det också innebära vissa problem, då prometazinet kan bidra till ett minskat tårflöde. I några fall har det också noterats att substansen har orsakat onormala ökningar av spänning i kroppens muskelgrupper.

Lergigan, som är ett vanligt ordinerat läkemedel inom sjukvården och psykiatrin. Skrivs ofta ut som ett alternativ till andra lugnande, ångestdämpande och sömgivande läkemedel (t.ex. Diazepam och Lorezepam), just för att det inte är inte vanebildande.

Lergigan 25 mg: Vit filmdragerad tablett märkt med bågar och bokstäverna LE.

Vill du veta mer om prometazin eller Lergigan och hur det påverkar dig?

Om du har blivit ordinerad ett läkemedel med prometazin eller medicinen Lergigan mot sömnsvårigheter och/eller ångest och vill veta mer om preparatet kan du läsa mer här.

 

Det finns för närvarande fyra olika läkemedel med den aktiva substansen prometazin: Lergigan, Lergigan comp., Lergigan forte samt Lergigan mite.