Prometazin blockerar kroppens egna histaminer.

Har du ordinerats ett läkemedel innehållande prometazin kan det ha olika orsaker och bakgrund. Då prometazin verkar genom att blockera effekterna av det kroppsegna ämnet histamin, är det ett vanligt preparat för att bl.a. minska klåda vid allergiska reaktioner.

Men prometazin har också en lugnande effekt och är därmed också vanligt som psykofarmaka vid oro, ångest, nervösa besvär och sömnsvårigheter. Det är dock inte lämpligt att behandla med prometazin vid depressioner när de dominerande symptomen är hämning eller olust.

Mediciner som kombinerar prozetamin med efedrin och koffein är även vanliga i samband med graviditetsillamående eller vid åksjuka, sjösjuka och rörelseillamående. Det förekommer också vid behandling av alkoholproblem och drogberoende.

Att tänka på om du äter prometazin-preparat

Personer som äter prometazin kan uppleva att de mår illa, och ibland även kräks, i samband med att det tar medicinen. Du kan undvika så väl illamåendet som kräkningarna genom att ta medicinen samtidigt som du äter en måltid.

Tänk också på att ämnets lugnande och dämpande effekt förstärks och blir kraftfullare om du dricker alkohol eller tar centraldämpande preparat parallellt med prometazin.

Borsta tänderna noga

Prometazin kan leda till att du blir torr i munnen, vilket i sin tur kan leda till att du får skador på tänderna problem med slemhinnorna i munnen. Har du ordinerats ett preparat med prometazin bör du borsta tänderna noggrant, minst 2 gånger per dag, med flourtandkräm. Använder du prometazin under en lång tid är det extra viktigt att du sköter om dina tänder på ett bra sätt.

Varsamhet om du använder kontaktlinser

Bär du kontaktlinser ska du också vara medveten om att substansen kan påverka din mängd med tårvätska och ditt tårflöde – och att det ibland kan innebära vissa besvär i samband med användning av kontaktlinser.

Normal dosering

En normal dosering av medel med prometazin är normalt 1 tablett vid ett till två tillfällen per dag. Om den doseringen inte ger avsedd verkan kan dosen ökas till fyra tabletter per dag. En dygnsdos ska absolut inte överstiga 10 tabletter per dygn.

Halveringstiden för preparatet bedöms till ca 13 timmar i normalfallet.

Var aktsam med prometazin om …

Att medicinera med prometazin är inte lämpligt om du, eller den som har fått medicin med prometazin ordinerad:

  • Lider av förstorad prostata
  • Har en förträngning i urinröret, nedre magmunnen eller tolvfingertarmen (pyloroduodenal obstruktion)
  • Lider av gulsot
  • Lider av svår muskelsvaghet (myasthenia gravis)
  • Har en hjärt- eller kärlsjukdom eller förändrad hjärtrytm
  • Har en ökad risk för stroke

Om du har dessa problem ska du prata med din läkare angående riskerna innan du påbörjar medicineringen. Om du även behandlas för psykostillstånd eller äter andra antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) är det inte lämpligt att kombinera med prometazin-baserade läkemedel. Skulle så vara fallet måste du prata med din läkare innan du sätter igång en behandling.

Läs mer om andra viktiga saker att känna till om substansen prometazin och läkemedlet Lergigan