Lergigan – en snabbverkande medicin i flera varianter.

Lergigan är för närvarande det enda registrerade läkemedlet i Sverige med prometazin som aktiv substans. Lergigan ingår i en grupp mediciner som går under namnet antihistaminer och läkemedlet finns i olika utföranden, bl.a. som tablett och oral lösning samt i olika styrkor beroende på vilka problem som ska behandlas.

Skriv om dina erfarenheter av Lergigan, klick här.

Vill du veta vad som gäller för Lergigan och alkohol? Klicka här.

 • Har du ordinerats Lergigan Comp, som även innehåller koffein och efedrin, är det troligen för att du lider av illamående, graviditetsillamående eller rörelse-/åksjuka
 • Står det däremot Lergigan och Lergigan forte på ditt läkemedel är det sannolikt att du fått det ordinerat mot oro, sömnsvårigheter och ångestrelaterade problem
 • Lergigan mite är en svagaste variant av preparatet och det har du troligen fått för att lindra allergiska besvär eller klåda

 

Om du är mycket orolig inför en operation eller tandvårdsbehandling kan det också hända att du ges Lergigan för att känna dig lugnare.

Lergigan är ett vanligt inom psykiatrin som alternativt läkemedel, speciellt i fall då medicinering med bensodiazepiner inte är lämpligt pga. sin beroendeframkallande effekt. Eftersom Lergigan saknar den beroendeframkallande effekten, används det också ofta som ett alternativ vid behandling av personer som har, har haft eller som ligger i riskgruppen för att utveckla ett beroende av t.ex. alkohol eller narkotika.

Lergigan mot sömnproblem

Vaknar du på nätterna eller för tidigt på morgonen? Då anses Lergigan vara en bra medicin, som ger god effekt. Det kan också hända att du har fått Lergigan som hjälp om du har problem att somna på kvällarna. Du upplever normalt verkan av Lergigan inom en timme efter att du tagit läkemedlet.

Äter du Lergigan kan det vara bra att vara medveten om att den sömngivande effekten i vissa fall kan dröja sig kvar, så att du känner dig trött även på förmiddagen efter att du tagit din medicin.

Vid regelbunden behandling under längre tid kan effekten av medicinen avta. Om den inte längre hjälper dig att somna i lika bra som när du förts började med medicinen har du troligen utvecklat en tolerans mot Lergigan. Om du upplever toleransproblem bör du rådgöra med din läkare och inte öka dosen på egen hand.

Mer om detta läkemedel och sömn här.

Att tänka på innan du börjar med Lergigan

Oavsett vilken medicin du blir ordinerad är det viktigt att du berättar för din läkare om du också äter andra mediciner eller har andra medicinska problem. Detta pga. att olika mediciner kan påverka effekten av varandra. Det gäller även om du äter hälsokostpreparat, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel, eftersom också det kan påverka din behandling med Lergigan.

Lider du av någon av följande sjukdomar/problem är det extra viktigt att du berättar det för din läkare i samband med att du förskrivs Lergigan:

 • Förstorad prostata
 • Förträngning av urinröret
 • Förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen (pyloroduodenal obstruction)
 • Gulsot
 • Svår muskelsvaghet (yasthenia gravis)
 • Hjärt- eller kärlsjukdomar
 • Förändringar i hjärtrytmen
 • Förhöjd risk för hjärnblödning (stroke)

 

Det är också viktigt att du meddelar din läkare om du:

 • Äter medicin mot rytmrubbningar i hjärtat
 • Äter antibiotika, t.ex. Moxifloxacin och Erythromycin
 • Behandlas med metadon
 • Äter malariamedel (meflokin)
 • Behandlas med litium och/eller Cisaprid mot tarmsjukdom
 • Behandlas med vätskedrivande medel (tiaziddiuretika), då det kan öka risken för att din hjärtrytm rubbas om kaliumhalten i blodet minskar

 

Lergigan är en medicin som du kan äta även vid graviditet, men du bör trots detta rådgöra med din läkare innan du börjar använda läkemedlet.

Torr i munnen och ögonen

Det kan också vara bra att du är uppmärksam på de vanligaste biverkningarna av Lergigan. Generellt är det få vanliga biverkningar noterade för Lergigan, men just trötthet och dåsighet dagen efter medicinering är vanligt förekommande.

Vanligt är också att du blir torr i munnen, speciellt efter en längre tids användning. Mindre saliv i munnen ökar risken för problem med hål i tänderna, varför det är viktigt att sköter dian tänder noga under medicineringen. Rekommendationen är att du borstar tänderna minst 2 gånger per dag med en bra flourtandkräm.

Likaså har det noterats problem med minskat tårflöde och det kan ge dig problem om du bär kontaktlinser.

För dig som vill veta mer om de olika biverkningarna finns det fördjupad information här.

Och mer information om de olika varianterna av Lergigan (från Meda/Mylan) kan du läsa här: