Lergigan alkohol – vad händer om du kombinerar ditt läkemedel med sprit, öl eller vin?

Här hittar du en kortfattad text om vad som gäller.

Alkohol tillsammans med Lergigan gör dig extremt dåsig

Att kombinera alkohol och läkemedel är inte att rekommendera, så inte heller när du äter Lergigan.

Om du dricker alkohol samtidigt som du medicinerar med Lergigan, eller om du kombinerar det med något annat läkemedel som verkar centraldämpande, riskerar du att förstärka de lugnande effekterna av läkemedlet. Du riskerar att bli mer trött och dåsig än den avsedda verkan och därmed tappa mycket i skärpa, reaktions- och koncentrationsförmåga.

Små doser av Lergigan i kombination med t.ex. ett enstaka glas vin är inte farligt.

Om du däremot äter höga doser Lergigan och kombinerar det med stora mängder alkohol kan du riskera att bli förgiftad.

Har du egna erfarenheter? Klicka här.