Lergigan ångest, här kan du läsa om hur Lergigan dämpar din ångest, hur snabb effekten är och vad som händer om du överdoserar.

Lergigan är ett beprövat läkemedel mot ångest, som främst ger lindring av tillfällig ångest och olika spänningstillstånd. När den verksamma substansen i medicinen hämmar upptagningen av histamin i hjärnan, så dämpas din oro och vånda.

Till skillnad från många andra ångestdämpande preparat är Lergigan inte beroendeframkallande och är därför lämpligt för ångestbehandling av personer som har ett beroendesymptom, t.ex. ett alkohol- eller drogberoende och för personer med ökat riskberoende.

Lergigan ges ibland också som ångestdämpande medicin vid lindrigare abstinensbesvär i samband med t.ex. alkoholavvänjning.

Snabb verkande

Då Lergigan ofta är verksamt inom en timme efter du tagit medicinen, så får du en snabb dämpning av din oro eller ångest. Lergigan kan också hjälpa dig att somna in lättare och allmänt känna dig lugnare.

Tänk på att effekten av Lergigan kan sitta i även dagen efter du använt medicinen, särskilt om du tagit den på kvällen. Du kan alltså känna viss dåsighet och trötthet dagen efter.

För stora doser kan öka oron och ge hallucinationer

Om du däremot skulle överdosera Lergigan finns det en risk för att du istället ökar din oro – och det har förekommit att personer som överdoserat Lergigan upplever otäcka mardrömmar och kraftiga hallucinationer.

Krypningar i kroppen finns också omnämnt som sidoeffekt av för stora doser med Lergigan.