Lergigan biverkningar – mycket vanliga, mindre vanliga och extremt ovanliga.

Vill du veta vilka? Läs här.

Biverkningar av Lergigan

Som alla läkemedel så medför även Lergigan en viss risk för biverkningar – även om antalet anses få i jämförelse med många andra lugnande och sömngivande mediciner. Alla som äter läkemedlet märker inte av biverkningarna, men det kan vara bra att känna till vilka de är.

När man prata om biverkningar brukar de klass som vanliga, mindre vanliga eller sällsynta. Hur en biverkan klassas beror på hur många användare som konstaterat att de upplevt just den biverkan;

 1. Mycket vanlig = fler än 1 användare av 10
 2. Vanlig biverkan = fler än 1 användare av 100
 3. Mindre vanlig = färre än 1 användare av 100
 4. Sällsynt biverkan = färre än 1 användare av 1 000
 5. Mycket sällsynt biverkan = färre än 1 användare av 10 000

Lergigan är t.ex. inte beroendeframkallande och har en förhållandevis kort lista med biverkningar som anses vara vanliga.


Mycket vanliga/Vanliga biverkningar

 • Du drabbas av muntorrhet
 • Du drabbas av onormal dåsighet

Om du tar Lergigan på kvällen i samband med sömnproblem, kan du uppleva dig extra dåsig morgonen efter, men det brukar normalt avta efter några dagar.

Sällsynta biverkningar

 • Problem att kissa/kasta vatten
 • Du drabbas av problem med magen, oftast förstoppning
 • Problem med omställning av ögat och synen mellan när- och fjärrsyn
 • Problem med ögonen, typiskt mindre tårflöde

Mycket sällsynta Lergigan biverkningar

 • Du kan drabbas av gulsot utan att samtidigt uppvisa tecken på leverskada
 • Din hjärtrytm kan påverkas på olika sätt, till exempel oregelbunden rytm och EKG-förändringar kopplade till detta
 • Du kan i värsta fall drabbas av hjärtstillestånd (extremt ovanligt)


Kommentarer

Lergigan biverkningar — Inga kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>