Lergigan Comp används för flera besvär.

Lergigan Comp främst om för olika typer av tillstånd med illamående – graviditetsillamående, åksjuka, rörelsesjuka, sjösjuka m.m. Lider du av yrsel, susningar i öronen och hörselnedsättning beroende på Ménières sjukdom kan du också ha fått Lergigan Comp.

Lergigan Comp förekommer också som läkemedel om du har nervösa ångest- och spänningstillstånd, sömnrubbningar eller allvarliga orostillstånd.

Lergigan Comp är verkar genom att blockera histaminets effekter i kroppen. I och med att histaminet blockeras avtar har det en lugnande effekt för kroppen. Då Lergigan Comp, förutom det verksamma ämnet prometazin som i huvudsak blockerar histaminet, också innehåller efedrin och koffein ger det effektiv bot mot illamående.

Tabletter och dosering

Lergigan Comp finns i tablettform och i doser om 10 mg eller 50 mg och tillverkas av Recip AB (Meda – numera uppköpta av Mylan), ett privatägt, svenskt läkemedelsföretag som har egen produktion och produktutveckling.

En normal dosering av Lergigan Comp är 1 tablett, en till två gånger per dag. Om du inte upplever avsedd verkan av den dosen, så kan din läkare öka på dosen till 1 tablett upp till fyra gånger per dag. Den högsta tillåtna dosen per dygn är max 10 tabletter.

Känner du dig illamående eller får kräkningar när du tar medicinen, bör du försöka att ta den i samband med en måltid. Då kan du undvika besvären.

Använd inte medicinen efter det utgångsdatum, som du hittar angivet på förpackningen.

Att tänka på innan du börjar med Lergigan Comp

Det finns vissa saker som kan vara bra att känna till innan du påbörjar en behandling med Lergigan Comp. Om du lider av något av följande problem är det mindre lämpligt att medicinera med Lergigan och du bör därför rådgöra med din läkare innan du påbörjar behandlingen:

 • Förstorad prostata
 • Förträngningar i urinröret, i nedre magmunnen eller i tolvfingertarmen
 • Gulsot
 • Svår muskelsvaghet (myasthenia gravis)
 • Hjärt- eller kärlsjukdom eller förändrad hjärtrytm
 • Risk för hjärnblödning/stroke

 

Under en behandling med Lergigan Comp kan du uppleva att du blir mycket torrare i munnen än normalt. Det är en vanlig biverkan av medicinen och det kan öka risken för skador på tänderna och slemhinnorna i munnen, speciellt om du använder medicinen under en längre tid. Var därför noga med att borsta dina tänder under behandlingen. Använd flourtandkräm och borsta tänderna minst 2 ggr dag.

Är du kontaktlinsanvändare kan du också uppleva problem med att använda linser under behandlingen, då Lergigan Comp kan bidra till att ditt tårflöde minskar.

Lergigan Comp och andra läkemedel

I samband med att din läkare skriver ut Lergigan Comp till dig, är det viktigt att du berättar om du tar, eller nyligen har tagit, andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel, då olika läkemedel kan påverka varandra och ge oönskade bieffekter.

Vätskedrivande läkemedel i kombination med Lergigan kan t.ex. minska halten av kalium i blodet, vilket kan leda till en ökad risk för rubbningar av hjärtats rytm.

Det är speciellt viktigt att du pratar med din läkare och inte på egen hand kombinerar Lergigan Comp med följande andra läkemedel:

 • Hjärtläkemedel som ges direkt i blodet, t ex Adenosin
 • Mediciner mot rytmrubbningar i hjärtat
 • Antibiotika som t.ex. Ciprofloxacin, Norfloxacin, Moxifloxacin och Erythromycin
 • Antidepressiva läkemedel, bl.a. Fluvoxamin
 • Fenylpropanolamin som används mot allergisk nästäppa
 • Karbamazepin som används mot epilepsi
 • Litium och Klozapin mot psykiatriska tillstånd
 • Betablockerare och alfablockerare som används mot högt blodtryck
 • Metadon
 • Malariamedel som meflokin
 • Cisaprid och/eller litium vid tarmsjukdomar

 

Var också försiktigt med att kombinera Lergigan Comp med andra läkemedel som har en centraldämpande effekt, eller med alkohol, då det kan kraftigt förstärka den lugnande effekten av Lergigan Comp.

Lergigan Comp är ett dopingklassat läkemedel och finns med på Riksidrottsförbundets ”Röda lista” som förbjudet läkemedel i samband med idrottstävlingar.

Få vanliga biverkningar av Lergigan Comp

Lergigan Comp har få påvisade vanliga biverkningar, och den som är absolut vanligast, och förekommer hos mer än 1 användare av 100, är torrhet i munnen.

Bland de mindre vanligt förekommande biverkningarna (hos färre än 1 av 100 användare) finns bl.a. följande symptom registrerade:

 • Yrsel (du blir snurrig när du till exempel reser dig från sittande till stående)
 • Ont i huvudet (huvudvärk)
 • Svårigheter att kissa (kasta vatten)
 • Problem med magen (vanligen förstoppning)
 • Problem med synen (vanligen svårigheter för dina ögon att ställa om mellan fjärr- och närrsyn)
 • Problem med ögonen (minskat eller minimalt tårflöde)
 • Kraftigt illamående och ibland kräkningar
 • Onormala svettningar
 • Du blir törstigare
 • Problem med hjärtat (vanligen hjärtklappning)
 • Muskelsvaghet (svaghet i musklerna)
 • Darrningar
 • Onormal och ökande oro

 

Vid för hög dos har ett fåtal användare också upplevt att det ringer i öronen och flimrar för ögonen.

Bland de mycket sällsynta biverkningarna (färre än 1 av 1000 användare) finns även det även några allvarligare symptom registrerade;

 • Gulsot, dock utan tecken på leverskador
 • Påverkan på hjärtrytmen med oregelbunden hjärtrytm samt förändringar i EKG i samband med förändrad hjärtrytm
 • Hjärtstillestånd

 

Skulle du märka av en biverkan och att den tilltar och blir värre, eller om du känner av någon annan reaktion än dem nämnda och kopplar det till medicinen, bör du kontakta din läkare eller prata med personalen på ett apotek.

Mer på den här sidan: Lergigan biverkningar.

Sämre reaktionsförmåga gör dig till en sämre förare

Då Lergigan Comp sätter ner din reaktionsförmåga och vakenhet, i vissa fall även dagen efter medicineringen, bör du vara uppmärksam vid tillfällen som kräver god reaktionsförmåga. T.ex. om du ska köra bil eller utföra presicionsuppgifter.

Du beslutar själv om du har tillräcklig skärpa för att köra bil, eller utföra andra uppgifter som kräver skärpt vaksamhet från din sida.

Graviditet och amning

Det finns inga påvisade risker med Lergigan Comp i samband med graviditet eller amning. Rådgör för säkerhet skull ändå med din läkare innan du påbörjar en behandling med Lergigan Comp om du är gravid eller ammar.

Toleransutveckling, beroende och utsättningssymptom

Lergigan Comp är inte beroendeframkallande och har inte heller några kända utsättningssymptom eller abstinensbesvär när du avslutar en behandling.

Däremot kan du uppleva att effekten av läkemedlet avtar om du använder det regelbundet under en längre tid och därmed känna att du behöver en dosökning för att få samma effekt som tidigare.

Förvara din medicin rätt

Som med all annan medicin är det viktigt att du förvara Lergigan Comp på rätt sätt. Tabletterna bör alltid läggas utom syn- och räckhåll för barn.

Överbliven medicin, eller medicin med utgånget datum, ska inte kastas i hushållssoporna eller toaletten. Den ska lämnas in till närmaste apotek för omhändertagande och förstörelse för att skydda vår miljö.

En tom förpackning kan återvinnas – burk samt lock sorteras i insamlingen för hårda plastförpackningar.

Innehållsdeklaration

Det verksamma ämnet i Lergigan Comp är Prometazinhydroklorid och 1 tablett innehåller 10 mg av detta. Dessutom innehåller en tablett 50 mg koffein och 10 mg efedrin.

Övriga innehållsämnen:

Titandioxid (E 171), vaniljarom, glycerol, magnesiumstearat, kalciumvätefosfatdihydrat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, etylcellulosa, sorbitanoleat, makrogol, natriumstärkelseglykolat.