Snabb effekt av Lergigan

Lergigan brukar i normalfallet ge önskad effekt inom 30-60 minuter efter att du tagit medicinen.

Om du ibland mår illa i samband med att du tar Lergigan kan du prova att ta den samtidigt med en måltid. Det brukar minska illamåendet.

Halveringstiden, dvs. den tid det normalt tar för medicinen att lämna kroppen, är cirka 13 timmar.

Mer information: