Lergigan överdos kan leda till extrem trötthet, hallucinationer och medvetslöshet

Oavsett vilket läkemedel du har ordinerats är det viktigt att följa den dosering som din läkare har föreskrivit till dig. Skulle du ta en för stor dos är det ofta förenat med risker och symptom som inte är önskvärda.

Vanliga symptom vid överdosering av Lergigan kan bl.a. vara:

 • Kraftig dåsighet och nedsatt vakenhet (somnolens)
 • Problem att samordna dina muskelrörelser
 • Skakningar och kramper
 • Huvudvärk
 • Illamående och kräkningar
 • Hallucinationer, ibland kraftiga
 • Stor torrhet i munnen
 • Plötsliga värmeattacker och rodnad när blodkärlen vidgar sig
 • Onormalt hög kroppstemperatur
 • Vidgade pupiller
 • Problem med att kissa
 • Extremt snabb hjärtverksamhet (>100 slag/ minut)
 • Medvetslöshet

Lergigan i väldigt stora överdoser kan i värsta fall leda till kraftigt blodtrycksfall och oregelbunden hjärtrytm. Om du inte kommer under behandling snabbt kan det innebära fara för ditt liv

Vid en Lergigan överdos – ring Giftinformationscentralen eller kontakta din läkare

Skulle du ha fått i dig för stora doser av Lergigan, eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, ska du direkt ta kontakt med din läkare, ett sjukhus eller ringa Giftinformationscentralen på telefon 112. De kan bedöma risken och ge dig råd om vad du ska göra.

Att provocera fram en kräkning kan hjälpa, men det måste i så fall göras i stort sett direkt efter den som har överdoserat har tagit läkemedlet. Har det gått en stund behöver normalt sjukvården uppsökas.

Se till att du, eller den som har överdoserat, har sällskap sjukvården uppsöks, då överdoseringen innebär risker för extrem trötthet, hallucinationer och medvetslöshet. Ta gärna med förpackningen och återstående tabletter till sjukvården.