Lergigan kan hjälp dig vid lättare sömnproblem.

Vid lättare sömnproblem är Lergigan ett tämligen vanligt läkemedel (samma läkemedel används även för behandling av ångest).

Det har visat sig mycket effektivt hos vuxna personer som har för vana att vakna för tidigt och det har även positiva effekter på lindrigare sömnproblem som insomningssvårigheter och uppvaknande nattetid.

Även barn från 2 års ålder kan få Lergigan vid sömnproblem.

Lergigan vid sömnproblem – hur funkar det?

Histamin är ett av de viktigare ämnena i kroppen för styrning av din sömn och sömncykeln.

Lergigan, som är ett antihistaminpreparat, motarbetar histaminets effekter på hjärnan och påverkar därmed din sömncykel. Har du tagit Lergigan kommer effekten, en lust att vilja sova, ungefär en timme efter att du tagit medicinen.

Du kan också uppleva en kvardröjande effekt dagen efter, då du kanske känner dig lite sömningar och dåsigare än normalt.

Ej beroendeframkallande

Fördelen med Lergigan, jämfört med andra sömnmedel, är att Lergigan inte är beroendeframkallande.

Lergigan är därför en lämplig sömnmedicin om du är, eller har varit, beroende och haft t.ex. ett alkohol- eller drogberoende. Tillhör du en grupp med ökat riskberoende, eller vill undvika beroende, är Lergigan också en lämplig medicin mot dina sömnproblem.

Vad du däremot kan uppleva om du äter Lergigan regelbundet under en längre tid, är att effekten av läkemedlet avtar.

Slut på text om Lergigan sömn.