Prometazinhydroklorid är den verksamma substansen (oftast bara refererat till som prometazin) i bland annat Lergigan.

Se även prometazin verkningsmekanism.