Prometazin – ett kraftfullt antihistamin.

Prometazin, eller prometazinhydroklorid som den egentligen heter, är en substans som utvecklades under 1950-talet och som inledningsvis bara användes vid psykiska sjukdomar. Det är ett s.k. antihistamin och efter hand som substansen användes upptäcktes det att den också var verksam och fungerade bra för att lindra allergiska effekter.

Substansen verkar genom att blockera och se till att histamin inte aktiveras genom de s.k. H1-receptorerna. När histaminet kommer i kontakt med H1-reesptorerna påverkas bl.a. blodkärlens genomsläpplighet, sockersyntesen i hjärnan och den glatta muskulaturen i kroppen.


Histamin via H1-receptorer reglerar många processer i kroppen, bl.a:

  • kroppens dygnsrytm samt sömn- och vakenhetscykel
  • din uppmärksamhet och
  • din vikt och ditt födointag
  • klåda
  • luftvägarnas muskulatur
  • blodkärlens förmåga att vidga sig

 

Histaminet påverkar även immunförsvaret, mag-tarmsystemet och är frigörare av signalsubstanser. I det centrala nervsystemet påverkar histaminet även din nyfikenhet, din förmåga till inlärning och ditt minne.

Att utsöndra histamin är en kontinuerligt pågående process och det sker extra mycket i vissa tillstånd, men endast när du är vaken.

Genom att substansen prometazin/prometazinhydroklorid blockerar upptaget av histamin i H1-receptorerna bidrar den till bl.a. smärtlindring, lindring av allergiska reaktioner som astma, klåda och hösnuva, samtidigt som den kan orsaka nedsatt uppmärksamhet, viktuppgång och fettrubbningar (dyslipidemi). Den kraftiga blockeringen av hjärnans H1-receptorer, gör också att det är mycket verksamt som ångestdämpande, lugnande och sömngivande medel vid sidan av behandling av allergiska åkommor.